Nadácia pre liečbu detskej epilepsie - v likvidácii